ให้บริการงานพิมพ์ ( Silk Screen ) และงานตัด ( Die-Cutting ) แบบครบวงจรด้วยการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และส่งมอบได้ทันเวลา

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ระบบการทางาน บุคลากร รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสินค้า และบริการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด


บริษัท ทียูที เทค จำกัด มีบุคลากรที่มีความชำนาญ ในด้านการพิมพ์สกรีน ( Silk Screen ) เป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า งานพิมพ์ ( Silk Screen ) ที่บริษัท ทียูที เทค จำกัด ผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

บริษัท ทียูที เทค จำกัด สามารถทำการตัดชิ้นงาน ด้วยเครื่องตัด ( Cutting Size ) ตามรูปแบบที่ลูกค้า ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์

บริษัท ทียูที เทค จำกัด มีเครื่องเคลือบไว้สำหรับ เคลือบผิวหน้าของสติ๊กเกอร์เพื่อให้งานพิมพ์ สติ๊กเกอร์มีความคงทน มีสีสันที่สวยงามในระยะ เวลาที่ยาวนานมากขึ้น
© 2013-2016 tut-tech.com All Rights Reserved.
บริษัท ทียูที เทค จำกัด 43/3 ซ.เทศบาล12 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2182-1368 Fax. 0-2182-1369 E-mail : t.u.t_tech@hotmail.co.th, contact@tut-tech.com